Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Základní dokumenty > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV o závazných částech ÚP sídelního útvaru Kokory

31.12.2004

OZV č.1/2005 o stanovení úhrady stočného

1.1.2006

OZV č.1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich pořádáním

1.6.2006

OZV č.3/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

13.12.2007 

OZV č.1/2010 o místním poplatku ze psů

 1.1.2011

OZV č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného

 1.1.2011

OZV č.5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 1.1.2011

 - Příloha č.1

 

 - Příloha č.2

 

OZV č. 1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 1.11.2013

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kokory

16.04.2015

OZV č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kokory.pdf

1.1.2020

OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016

OZV 1-2019, o nočním klidu

20.6.2019

OZV č.3/2019, o místním poplatku ze vstupného

1.1.2020

OZV č.4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

1.1.2020

OZV č.5/2019, o místním poplatku ze psů

1.1.2020

OZV č.2/2020, o zřízení obecní policie

1.3.2021

OZV č. 1/2021, o zrušení OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

20.5.2021

OZV č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Příloha

1.1.2022

OZV č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

OZV č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

OZV 1/2022 k místnímu poplatku za odpad dle hmotnosti pro rok 2023

OZV kterou se mění OZV č. 2_2021 o stanovení koeficientů....pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf

 

1.1.2023

Nařízení obce

Název nařízení

Účinnost

Tržní řád  1.5.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Oznámení