Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Základní dokumenty > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV o závazných částech ÚP sídelního útvaru Kokory

31.12.2004

OZV č.1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich pořádáním

1.6.2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

 1.1.2024

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 1.1.2024

 - Příloha č.1

 

 - Příloha č.2

 

OZV č. 1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 1.11.2013

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu

1.1.2024

OZV 1-2019, o nočním klidu

20.6.2019

OZV č.4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

1.1.2020

OZV č.2/2020, o zřízení obecní policie

1.3.2021

OZV č. 1/2021, o zrušení OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

20.5.2021

4229_001.pdfObecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostiObecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Příloha

1.1.2023

OZV č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

 

 

Nařízení obce

Název nařízení

Účinnost

Tržní řád  1.5.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Oznámení