Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Obecní Policie

Obecní Policie Kokory

strážník obecní policie – Oldřich Boudník

Telefon: 775 018 842

E-mail: policie@obeckokory.cz

V naléhavých případech nebo při nedostupnosti obecní policie volejte vždy, prosím, Policii České republiky: Tísňová linka 158

Obecní policie Kokory je orgánem, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní policii zřídilo Zastupitelstvo obce Kokory Obecně závaznou vyhláškou ze dne 9.12.2020 usnesením č. ZO/15/161/2020 na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Členem naší obecní policie je jeden strážník, což neumožňuje jeho nepřetržité nasazení. Pokud se tedy stane, že náš strážník nebude k dispozici, obraťte se, prosím, na tísňovou linku 158.

Obecní policie nenahrazuje Policii České republiky, která je na rozdíl od Obecní policie k dispozici nepřetržitě. Pokud tedy budete potřebovat oznámit jakékoliv protiprávní jednání a naše obecní policie není zrovna dostupná, obraťte se na Policii České republiky!

Pokud Vaše oznámení není akutní povahy, je v tomto případě nejvhodnější kontaktovat strážníka obecní policie telefonicky, emailem nebo osobně, v níže uvedené úřední hodiny, popřípadě si s ním domluvit schůzku. Nebo jej oslovte osobně při obchůzce obce.

Služby strážníka jsou plánovány vždy na měsíc dopředu podle aktuální situace a potřebnosti. Můžete ho tedy potkat jak v ranních, tak i večerních či nočních hodinách.

Úřední hodiny: 
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý dle aktuálního plánu služeb
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek dle aktuálního plánu služeb
Pátek dle aktuálního plánu služeb
   
Adresa:  
OBECNÍ POLICIE KOKORY 
Kokory 57  
751 05 Kokory  
 (budova obecního úřadu, 1.patro vlevo, poté na chodbě první dveře vlevo)