Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kokorské noviny

Kokorské noviny


Kokorské noviny vycházejí v obci od roku 1999. Jsou vedeny jako občasník. Obcí Kokory jsou však vydávány pravidelně vždy na konci každého sudého měsíce o rozsahu 16 - 24 stran v barevném provedení na kvalitním papíře. Pro občany Kokor jsou noviny zdarma rozdávány do poštovních schránek. Ostatní čtenáři si je mohou zakoupit za symbolický poplatek 20 Kč včetně DPH.

Noviny založil a po dobu 22 let vedl jako šéfredaktor Ing. Alois Košťálek. Ten se své funkce ze zdravotních důvodů vzdal. Noviny nyní šéfredaktorsky vede Ing. Jana Habáňová, která má mnohaletou praxi z vydavatelského domu Computer Press, a.s.. Členy redakční rady jsou v současnosti Ing. Dominik Jurečka, Ing. Petr Kostiha a Kateřina Vašicová.

Náklad novin se pohybuje kolem 500 výtisků. Pro ostatní čtenáře jsou k dostání v místních obchodech a v menším počtu i v Přerově a také na obecním úřadě, kde je možno výjimečně získat i čísla starší. Profil novin charakterizovali členové redakční rady v dobrém slova smyslu jako „kramériovský“, obsahují mimo aktuálních událostí v obci i statě z dávné i nedávné historie Kokor, místní sportovní a kulturní události, ilustrační fotografie a příspěvky zastupitelů i občanů. Občané si na naše Kokorské noviny již zvykli a mnozí je pečlivě ukládají. Noviny se čtou i v okolních obcích i mezi některými vzdálenými rodáky, kteří se i jejich prostřednictvím rádi do Kokor vracejí. V současné době Kokorské noviny obsahují i úřední část, kde jsou občanům sdělovány nejdůležitější informace z chodu Obecního úřadu a Obce Kokory.

Kolektiv redakce těší zájem o Kokorské noviny v listinné podobě, téměř nulová remitenda a zejména také zvýšený zájem    čtenářů  o Kokorské noviny umístěné zde, na webových stránkách obce. 

 

Kategorie: