Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Nakládání s vodami

Nakládání s vodamiDatum konání:
2.8.2017
Datum ukončení:
20.9.2017

Vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám a předpovědi počasí na následující období bychom Vás chtěli informovat o velmi nepříznivé hydrologické situaci, kdy vlivem mnoha faktorů dochází ke kritickému snížení průtoků ve vodních tocích, ke snižování hladin rybníků a nádrží a také ke snižování hladiny podzemních vod. Tím dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

V současné době bylo vodoprávním úřadem Magistrátu města Přerova zakázáno obecné nakládání s povrchovými vodami, což představuje odběr povrchových vod nebo jiné nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k odběru nebo nakládání s vodami není třeba zvláštního technického opatření. Obecné nakládání bylo zakázáno s okamžitou platností až do 20.09.2017.

Vzhledem k současnému stavu sucha na většině vodních tocích v zájmovém území obce s rozšířenou působností Přerov, bychom touto formou chtěli upozornit všechny, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s povrchovými či podzemními vodami, že je nutné věnovat tomuto nakládání zvýšené pozornosti. Ve věci platných povolení k nakládání s povrchovými vodami, je nutné zejména dodržovat zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem tak, aby nedošlo k narušení funkce celého ekosystému a to za dodržování podmínek uvedených v platných povoleních k nakládání s vodami. Je nutné také striktně dodržovat schválené manipulační řády na vodních dílech, kde dochází k nakládání s vodami. Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat odběrům podzemních vod ze studní a odběrům pitné vody z vodovodních řadů, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání vodou.

Nakládání s vodami, nejedná-li se o obecné nakládání s povrchovými vodami, které je v současné době omezené opatřením obecné povahy Magistrátu města Přerova ze dne 31.7.2017, vyžaduje vždy povolení k nakládání s vodami. Nakládání s vodami bez platného povolení popř. za nedodržení podmínek v povolení uvedených, je porušením ustanovení vodního zákona.
Doporučujeme také v maximální možné míře zachytávat a zadržovat srážkové vody v místě jejich spadu, přednostně např. pro závlahu využívat tyto srážkové vody, aby nedocházelo ke zbytečnému odtoku vody z krajiny.

 

Informace k nahlédnutí