Obec Kokory Obec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Kokorské noviny

Kokorské noviny

Vycházejí v obci od roku 1999. Jsou vedeny jako občasník, jsou však vydávány obcí Kokory zcela pravidelně vždy na konci každého sudého měsíce o současném rozsahu 16 stran v barevném provedení na kvalitním papíře.

Noviny vede jako šéfredaktor celou dobu Ing. Alois Košťálek, členy redakční rady jsou v současnosti Ing. Jana Habáňová, Ing. Dominik Jurečka, Ing. Petr Kostiha a Zdenka Růžičková. Redakce při získávání materiálů úzce spolupracuje s Obecním úřadem Kokory a řadou spoluobčanů (i mimo obec) – dopisovatelů, zpravodajů a fotografů a získává od nich pravidelné i jednorázové příspěvky, ale také ohlasy na zveřejněné články.

Náklad novin se pohybuje kolem 350 výtisků, k dostání jsou v místních obchodech a v menším počtu i v Přerově a také na obecním úřadě, kde je možno výjimečně získat i čísla starší. Profil novin charakterizovali členové redakční rady v dobrém slova smyslu jako „kramériovský“, obsahují mimo aktuálních událostí v obci i statě z dávné i nedávné historie Kokor, místní sportovní a kulturní události, ilustrační fotografie a příspěvky zastupitelů i občanů. Občané si na naše Kokorské noviny již zvykli a mnozí je pečlivě ukládají. Noviny se čtou i v okolních obcích i mezi některými vzdálenými rodáky, kteří se i jejich prostřednictvím rádi do Kokor vracejí. V současné době se uvažuje o zavedení další přílohy, ve které by byl podstatně větší prostor pro informace Obce Kokory směrem k občanům, pro dotazy a odpovědi občanů i prostor pro řešení problémů, zejména kolem největší stavby uplynulých desetiletí, výstavby splaškové „Kanalizace a ČOV Kokory“.

Kolektiv redakce těší zájem o Kokorské noviny v listinné podobě, téměř nulová remitenda a zejména také zvýšený zájem čtenářů o Kokorské noviny umístěné zde, na webových stránkách obce. Vážíme si i podpory vedení obce a celého zastupitelstva a sympatií čtenářů. Je to pro nás povzbuzením do další práce.

Ing. Alois Košťálek

Poslední čísla Kokorských novin ve formátu pdf.

Rok 2019

KN XXI/1 (vyd. 2/2019) Noviny

Rok 2018

KN XX/1 (vyd. 2/2018) Noviny
KN XX/2 (vyd. 4/2018) Noviny
KN XX/3 (vyd. 6/2018) Noviny
KN XX/4 (vyd. 8/2018) Noviny
KN XX/5 (vyd. 10/2018) Noviny
KN XX/6 (vyd. 12/2018) Noviny

Rok 2017

KN XIX/1 (vyd. 2/2017) Noviny
KN XIX/2 (vyd. 4/2017) Noviny
KN XIX/3 (vyd. 6/2017) Noviny
KN XIX/4 (vyd. 8/2017) Noviny
KN XIX/5 (vyd. 10/2017) Noviny
KN XIX/6 (vyd. 12/2017) Noviny

Rok 2016

KN XVIII/1 (vyd. 2/2016) Noviny Příloha
KN XVIII/2 (vyd. 4/2016) Noviny  
KN XVIII/3 (vyd. 6/2016) Noviny  
KN XVIII/4 (vyd. 8/2016) Noviny  
KN XVIII/5 (vyd. 10/2016) Noviny  
KN XVIII/6 (vyd. 12/2016) Noviny  

Rok 2015

KN XVII/1 (vyd. 2/2015)

Noviny

Příloha

KN XVII/2 (vyd. 4/2015)

Noviny

Příloha

KN XVII/3 (vyd. 6/2015)

Noviny

Příloha

KN XVII/4 (vyd. 8/2015)

Noviny

Příloha

KN XVII/5 (vyd. 10/2015)

Noviny

Příloha

KN XVII/6 (vyd. 12/2015)

Noviny

Příloha

Rok 2014

KN XVI/1 (vyd. 2/2014) Noviny Příloha
KN XVI/2 (vyd. 4/2014) Noviny Příloha
KN XVI/3 (vyd. 6/2014) Noviny Příloha
KN XVI/4 (vyd. 8/2014) Noviny Příloha
KN XVI/5 (vyd. 10/2014) Noviny Příloha
KN XVI/6 (vyd. 12/2014) Noviny Příloha

Rok 2013

KN XV/1 (vyd. 2/2013) Noviny Příloha
KN XV/2 (vyd. 4/2013) Noviny Příloha
KN XV/3 (vyd. 6/2013) Noviny Příloha
KN XV/4 (vyd. 8/2013) Noviny Příloha
KN XV/5 (vyd. 10/2013) Noviny

Příloha
Myslivecká akce

KN XV/6 (vyd. 12/2013)

Noviny

Příloha

Rok 2012

KN XIV/1 (vyd. 2/2012) Noviny Příloha
KN XIV/2 (vyd. 4/2012) Noviny Příloha
KN XIV/3 (vyd. 6/2012) Noviny Příloha
KN XIV/4 (vyd. 8/2012) Noviny Příloha
KN XIV/5 (vyd. 10/2012) Noviny Příloha
KN XIV/6 (vyd. 12/2012) Noviny Příloha

Rok 2011

KN XIII/1 (vyd. 2/2011) Noviny Příloha
KN XIII/2 (vyd. 4/2011) Noviny Příloha
KN XIII/3 (vyd. 6/2011) Noviny Příloha
KN XIII/4 (vyd. 8/2011) Noviny Příloha
KN XIII/5 (vyd. 10/2011) Noviny Příloha
KN XIII/6 (vyd. 12/2011) Noviny Příloha