Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Organizace a ostatní > ZŠ a MŠ Kokory

ZŠ a MŠ Kokory

 ZŠ a MŠ Kokory ZŠ a MŠ Kokory

Základní škola a Mateřská škola Kokory je příspěvková organizace, plně organizovaná s devíti ročníky. Součástí je základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna. Školu navštěvují žáci z Kokor, Přerova, Krčmaně, Čelechovic, Nelešovic a Žeravic.

V budově základní školy je 9 tříd, počítačová učebna, herna pro školní družinu, cvičná školní kuchyňka, knihovna, kabinety I. a II. stupně, prvouky a tělesné výchovy, ředitelna, kancelář účetní, spisovna, výdejna stravy, školní jídelna, místnost pro správní zaměstnance. K realizaci výuky tělesné výchovy je využívána SOKOLOVNA, obecní a školní hřiště. Vnitřní prostory školy jsou vyzdobeny zajímavými pracemi našich žáků.

Třídy jsou světlé, barevně vymalované, vybavené bílými tabulemi na posuvných pylonech. Ve všech třídách jsou výškově nastavitelné lavice a židle, dataprojektor a škola také využívá interaktivní tabuli. Pohybové aktivity umožňujeme dětem za příznivého počasí pobytem o velké přestávce a před odpoledním vyučováním na školním hřišti pod dohledem vyučujících. Zajišťujeme pitný režim, ovoce, zeleninu a mléko pro všechny žáky v rámci projektu EU.

Počítačová učebna je vybavena 20 počítači, dataprojektorem, ozvučením, tiskárnou. Školní síť umožňující přístup na internet je rozvedena do všech tříd (v každé 1 počítač) a kabinetů. Učitelé mají k dispozici ve svých kabinetech počítač a tiskárnu.

Mateřská škola je jednopatrová budova, která vyhovuje potřebám dětí. Má dvě téměř stejně zařízená oddělení s hernami, šatnami a příslušenstvím. Vybavení je v nich přístupné dětem tak, aby si mohly samy vybírat hračky. Maximální kapacita mateřské školy je 50 dětí. V roce 2010-2011 prošla celkovou rekonstrukcí: plastová okna, zateplení, fasáda, střecha. Součástí je také zahrada osazena hracími prvky z akátového dřeva. Prostory dětem umožňují rozmanitý pohyb a objevování přírodních materiálů - písek, kamínky, tráva, hlína, kůra stromů. Děti mají možnost využít při pobytu venku i bazén, nedaleké hřiště a les.

V rámci projektu Spolupráce se základní školou navštěvují děti ve škole prvňáčky, účastní se výuky ve třídách I. stupně v rámci projektu Chystáme se do školy. Společně soutěžíme v recitaci, zpěvu. 

Pro více informací: http://www.zskokory.cz/

Základní škola

Mateřská škola