Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Plán prací na rok 2022

Plán prací na rok 2022

1. LES
  a. Nahodilá těžba
  b. Prořezávky, probírky
  c. Stavba oplocenek
  d. Výsadba sazenic
  e. Řezivo na prodej
2. Komunikace
  a. Oprava komunikace na Zápivováří, úsek č.p. 342 – č.p. 351
  b. Oprava komunikace k vodárně (náhradní)
  c. Rekonstrukce propustku na mlýnském náhonu
  d. Projektová dokumentace na rekonstrukci mostu M1
3. Chodníky
  a. Rekonstrukce a výstavba části nového chodníku v úseku Centrum Dominika – č.p. 415
  b. Projektová dokumentace na chodník na Olomoucké
4. ČOV a kanalizace
  a. Ostrý provoz
5. Rybník Altýř + komorový rybník
  a. Odbahnění
  b. Zpevnění břehových hran
  c. Oprava opěrné zídky
  d. Oprava nátokových a výtokových míst
6. Základní škola
  a. Revitalizace pozemku okolo školy po rekonstrukci opěrných zídek
  b. Nátěr střechy z přední strany
  c. Výměna vybavení školní kuchyně (pracovní stoly)
  d. Projektová dokumentace na třetí etapu rekonstrukce Základní školy a rekonstrukci školní kuchyně
  e. Projektová dokumentace na rozšíření kapacity Mateřské školy, rekonstrukci kotelny a školkové zahrady
7. Zdravotní středisko
  a. Napojení odpadů a vody do místnosti bývalého rentgenu v patře
  b. Výměna linolea v infekční místnosti dětské lékařky a v místnosti bývalého rentgenu
8. Revitalizace zeleně v intravilánu
  a. Výsadba zeleně na dětském hřišti
  b. Doplnění stromů okolo Kopřivnice (lipová alej)
9. Revitalizace zeleně v extravilánu
  a. Obnova sadu Brambor
  b. Výsadba stromů vedle vrboviště pod Bramborem
  c. Výsadba stromů v revitalizované části před chatou „Dohnalkou“
10.Veřejné osvětlení
  a. Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Kokory
  b. LED solar lamp
11.Kamerový systém v obci
12.Sakrální stavby
  a. Stanovení dalšího postupu oprav kaple sv. Františka Xaverského
  b. Boží muka sv. Josefa před č.p. 163
13.Místní knihovna
  a. Výměna oken
14.Obecní úřad
  a. Oprava střechy budovy OÚ
15.Odpady
  a. Rekonstrukce sběrových hnízd
16.Územní plán
  a. Tvorba nového územního plánu