Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Život v obci > Kokorské noviny

Kokorské noviny


Vycházejí v obci od roku 1999. Jsou vedeny jako občasník, jsou však vydávány obcí Kokory zcela pravidelně vždy na konci každého sudého měsíce o současném rozsahu 16 stran v barevném provedení na kvalitním papíře.

Noviny vede jako šéfredaktor celou dobu Ing. Alois Košťálek, členy redakční rady jsou v současnosti Ing. Jana Habáňová, Ing. Dominik Jurečka, Ing. Petr Kostiha a Zdenka Růžičková. Redakce při získávání materiálů úzce spolupracuje s Obecním úřadem Kokory a řadou spoluobčanů (i mimo obec) – dopisovatelů, zpravodajů a fotografů a získává od nich pravidelné i jednorázové příspěvky, ale také ohlasy na zveřejněné články.

Náklad novin se pohybuje kolem 350 výtisků, k dostání jsou v místních obchodech a v menším počtu i v Přerově a také na obecním úřadě, kde je možno výjimečně získat i čísla starší. Profil novin charakterizovali členové redakční rady v dobrém slova smyslu jako „kramériovský“, obsahují mimo aktuálních událostí v obci i statě z dávné i nedávné historie Kokor, místní sportovní a kulturní události, ilustrační fotografie a příspěvky zastupitelů i občanů. Občané si na naše Kokorské noviny již zvykli a mnozí je pečlivě ukládají. Noviny se čtou i v okolních obcích i mezi některými vzdálenými rodáky, kteří se i jejich prostřednictvím rádi do Kokor vracejí. V současné době se uvažuje o zavedení další přílohy, ve které by byl podstatně větší prostor pro informace Obce Kokory směrem k občanům, pro dotazy a odpovědi občanů i prostor pro řešení problémů, zejména kolem největší stavby uplynulých desetiletí, výstavby splaškové „Kanalizace a ČOV Kokory“.

Kolektiv redakce těší zájem o Kokorské noviny v listinné podobě, téměř nulová remitenda a zejména také zvýšený zájem čtenářů o Kokorské noviny umístěné zde, na webových stránkách obce. Vážíme si i podpory vedení obce a celého zastupitelstva a sympatií čtenářů. Je to pro nás povzbuzením do další práce.

Ing. Alois Košťálek

Poslední čísla Kokorských novin ve formátu pdf.

Kategorie: