Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Informace Ministerstva spravedlnosti

Datum konání: 13. 3. 2020

Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP, nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karantenních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP. Poskytovatele města a obce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele. 


Publikováno 14. 3. 2020 4:51

Usnesení Vlády ČR a mimořádné opatření na hraničních přechodech

Datum konání: 13. 3. 2020

Informace Ministerstva vnitra - změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:

  • · Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
  • · Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

Mimořádné opatření - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic

Příloha k č.j. MV-48168-1O_AM-2020

 OOP ze dne 12. 3. 2020 

Mimořádné opatření - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic

Příloha k č.j. MV-48168-1O_AM-2020

Hraniční obce

Sbírka zákonů ČR - částka 30

Sbírka zákonů ČR - částka 31


Publikováno 14. 3. 2020 4:50

Zrušení bohoslužby

Datum konání: 15. 3. 2020

Římskokatolická farnost Kokory upozorňuje, že z důvodu nařízení vlády ze dne 12.03.2020 se v neděli 15.03.2020 bohoslužba v místním kostele nekoná.

O případných změnách budou občané informování.

                                       Děkujeme za pochopení


Publikováno 12. 3. 2020 16:17

Uzavření Mateřské školy

Datum konání: 16. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Obec Kokory upozorňuje, že z pozice práva zřizovatele školského zařízení v Obci Kokory, uzavírá Mateřskou školu Kokory s účinností od 16.03.2020 do konce měsíce března!

O případných změnách budou občané informováni.

Děkujeme za pochopení


Publikováno 12. 3. 2020 16:15

Doplnění mimořádného opatření - informace ke koronaviru ve vazbě na sňatkové obřady

Datum konání: 11. 3. 2020

S ohledem na vydané mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je třeba upozornit snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 100 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatkovém obřadu tak nesmí být přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.


Publikováno 11. 3. 2020 18:16

Mimořádné opatření - uzavření škol, zákaz konání akcí

Datum konání: 10. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení se nevztahuje na jesle a mateřské školy.

Mimořádné opatření - školy

 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje zákaz se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Mimořádné opatření - akce


Publikováno 10. 3. 2020 12:41

Odstávka elektrické energie

Datum konání: 18. 3. 2020 - 25. 3. 2020

Dne 18.03.2020 (07:30 - 15:30) dojde k plánované odstávce v obci Kokory na p.č. 300/23, p.č. 9046 a u rekreačních objektů E17, E24, E25, E36, E40, E80.

Dne 25.03.2020 (07:30 - 14:30) dojde k plánované odstávce elektrické energie u čísel Kokory 60 (Kaláb) a Kokory 213 (za Kalábem).

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 5. 3. 2020 12:26

Baterie nepatří do koše - zapojení obce do projektu ECOCHEESE

baterie A3.jpg


Publikováno 3. 3. 2020 13:53

Kominické práce

Datum konání: 14. 3. 2020

Příští týden v sobotu 14. 03. 2020 bude v obci Kokory provádět kominické služby p. Šešulka.

Kdo z občanů má o tyto služby zájem, může se nahlásit do pátku 13.03.2020 do 12:00 hod. na Obecní úřad Kokory. Telefon 581 746 253.


Publikováno 3. 3. 2020 13:48

Upozornění k provádění kácení stromů

Datum konání: 2. 3. 2020 - 15. 3. 2020

vstup-zakazan.jpg

Vážení spoluobčané

momentálně se provádí kácení stromů v kopci nad náhonem (od rybníka směrem k myslivecké chatě).

Vzhledem k obtížnosti terénu a špatného stavu stromů Vás laskavě žádáme, abyste do této části lesního porostu tento a příští týden (2.3.2020 – 15.3.2020) Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NEVSTUPOVALI.

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 3. 3. 2020 12:41