Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Dočasné uzavření lávky u základní školy

Datum konání: 5. 3. 2019 - 6. 3. 2019

DOČASNÉ UZAVŘENÍ LÁVKY

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Z bezpečnostních důvodů bylo nezbytné na úterý 5.3.2019 a středu 6.3.2019 uzavřít lávku přes Olešnici u Základní školy.

 

V místě probíhají přípravné práce na protlak kanalizace a v bezprostřední blízkosti lávky má manipulační prostor bagr provádějící výkop.

 

Prosím o respektování této mimořádné dvoudenní uzávěry. Použijte, prosím, jinou trasu – kolem školky anebo po chodníku kolem hlavní cesty I/55.

 

Jakmile to bude možné, bude lávka bez prodlení zprůchodněna.

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jana Habáňová, v.r.

starostka


Publikováno 5. 3. 2019 11:13

Informace pro občany - kokorské noviny

Datum konání: 26. 2. 2019

Vážení spoluobčané.

počínaje dnešním dnem měníme koncept Kokorských novin. Abychom mohli řádně informovat všechny občany o aktuálním dění v naší obci, zpracovávaných projektech a realizovaných činnostech, Rada obce Kokory se usnesla na poskytnutí těchto informací zdarma.

Dnešním dnem tak budete mít všichni ve svých schránkách výtisk zdarma.

Mimokokorští si mohou číslo vyzvednout v trafice u paní Vinklárkové anebo v masně.


Publikováno 26. 2. 2019 15:34

Upozornění pro občany - výkopové práce mezi OÚ a zdravotním střediskem

Datum konání: 26. 2. 2019

Upozorňujeme Vás, že od středy 27.2.2019 začnou výkopové práce na výstavbě kanalizace mezi obecním úřadem a zdravotním střediskem.

V určitém okamžiku se tak možná nedostanete k obecnímu úřadu a středisku odbočením z hlavní silnice I/55.

Objízdná trasa je kolem školy.

Řidiče aut zároveň žádám, aby přizpůsobili rychlost a byli v úseku objízdné trasy maximálně obezřetní z důvodu velkého pohybu dětí a úzké místní komunikace s přilehlými rodinnými domy.


Publikováno 26. 2. 2019 10:18

Informace pro občany - podezření na statické narušení nemovitostí

Ve čtvrtek 21.2.2019 bude v obci k dispozici statik ze společnosti OHL.

Máte-li podezření na statické narušení Vaší nemovitosti způsobené výstavbou kanalizace a ČOV  v naší obci, nahlaste se nám, prosím, do středy 20.2.2019 do 17 hod na obecním úřadě.

Kontakty pro nahlášení prohlídky:

Telefon: 581 746 113

Email: obec.kokory@quick.cz

Prohlídky nahlášených nemovitostí budou probíhat v čase 15 – 17 hod.

Předem děkujeme.                                                                      

Ing. Jana Habáňová, v.r.
starostka obce Kokory


Publikováno 15. 2. 2019 14:27

Pracovní příležitost - Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace

inzerat - fyzioterapeut.jpg inzerat - zdravotni sestra.jpg

inzerat pop.jpg


Publikováno 15. 2. 2019 8:12

Změna adresy Občanské poradny a poradny pro dlužníky Charity Přerov

Občanská poradna a poradna pro dlužníky Charity Přerov působí od 1. února 2019 na nové adrese: nám. T. G. Masaryka 555/16, 3. patro (nad Magistrátem města Přerova - občanskými průkazy).

dluh.pngdluh2.pngInformativní leták


Publikováno 11. 2. 2019 22:06

Seznam prací na výstavbě kanalizace nahlášených na období od 4.2.2019 do 10.2.2019

Zveřejňujeme seznam prací na výstavbě kanalizace nahlášených

na období od 4.2.2019 do 10.2.2019. 

V tomto období se bude intenzivně pracovat na mnoha místech obce.

RESPEKTUJTE, prosím, probíhající výstavbu.

Snažíme se každou část maximálně urychlit tak, abyste byli co nejméně omezeni.

Děkujeme za pochopení

2019_02_10_Hlášení prací občanům.jpg

 


Publikováno 1. 2. 2019 14:07

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se       6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2019 paní Janu Matouškovou, tel.: 736 509 056.

Info dopis - Šetření domácnosti


Publikováno 29. 1. 2019 19:38

Dotazník pro zjištění potřeb, spokojenosti a nespokojenosti občanů Kokor

Vážení přátelé,

v rámci přípravy dokumentu STRATEGICKÝ ROZVOJ OBCE, který je jedním se základních plánovacích a rozvojových dokumentů podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., bych vás všechny ráda požádala o vyplnění elektronického dotazníku na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd69ASQeKqRIVgKxh4Lvt5WFw_uAcq7aMuzwsHzzBWzaCgUSw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Data z dotazníku nám pomohou zjistit v daných oblastech, jak na ně nahlíží naši občané, s čím jsou spokojenosti a co je naopak nejvíce trápí. Tím nám všem pomohou zaměřit své úsilí na témata, která bolí nejvíce.

Udělejte si na něj, prosím, čas cca 20 minut a vyplňte všechny otázky, ke kterým máte co říci. Stisknutím tlačítka „Submit“ na konci dotazníku, odešlete své odpovědi ke zpracování.

Dotazník je plně anonymní. Nikdo tedy neuvidí a nedohledá, kdo z Vás jak odpovídal.

 

Předem Vám všem děkuji za pomoc.                   Ing. Jana HABÁŇOVÁ - starostka obce


Publikováno 29. 1. 2019 19:32

Půjčování knih v místní knihovně

Místní knihovna oznamuje, že další půjčování knih v lednu 2019

je každý čtvrtek – 17. 1., 24. 1., 31. 1. 2019. 


Publikováno 9. 1. 2019 7:33