Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dítěte.


Jak postupovat
1. Formulář žádosti
- lze získat na webu školy: www.zskokory.cz (úvodní stránka, zápis do MŠ),
- lze si o formulář napsat na email školky: mskokory@seznam.cz ,
- lze si vyzvednout osobně ve školce (po předchozí domluvě 776 685 195)


K žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:

 • kopie rodného listu dítěte,
 • kopie OP zákonného zástupce,
 • kopie očkovacího průkazu dítěte.


2. Podání žádosti: v termínu od 4. – 16. května 2020


Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
2) poštou, (ZŠ a MŠ Kokory 251, 751 05 Kokory)
3) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školky, proto si termín dohodněte na tel. 776 685 195 (telefonujte v pracovní dny od 9.00 do
12.00 hod.)
4) nebo podání přímo v MŠ Kokory v úterý 5. května v čase od 14.00 do 16.00 hod.


Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné,
aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Zápis do MŠ - podání žádosti

Kritéria pro přijímání dětí


Publikováno 7. 4. 2020 12:40

Otevření Obecního úřadu Kokory

Datum konání: 7. 4. 2020 - 15. 4. 2020

Na základě vládních nařízení bude Obecní úřad Kokory pro veřejnost otevřen ve středu 08.04.2020 a příští týden ve středu 15.04.2020 takto: dopoledne od 9-10,00 hod  a odpoledne od 15,00 – 16,00 hod.

V ostatních případech zůstává možnost komunikace s Obecním úřadem Kokory elektronicky: obec@obeckokory.cz , datovou schránkou, telefonicky.

Tel. čísla jsou uvedena na webových stránkách - Popis úřadu.


Publikováno 7. 4. 2020 7:22

Duchovní správa v Kokorách dává na vědomí

Věřící mohou přijmout svátost smíření dne 8. dubna od 16.00 hod v kostele v prostorách sakristie s tím, že věřící vejdou jednotlivě dveřmi do kostela a po zpovědi vychází ven dveřmi sakristie.

Další informace v záložce Římskokatolická farnost.


Publikováno 6. 4. 2020 21:12

Informace pro občany - čistění komunikací

Datum konání: 7. 4. 2020

Dne 7.4.2020 bude probíhat čištění všech komunikací v obci Kokory čistícím a kropícím vozem Technických služeb města Přerova.

Laskavě žádáme občany, aby přeparkovali svá vozidla tak, abych nebránili čistícímu vozu provést úklid krajnice.

Čištění bude probíhat v průběhu celého dne. Jakmile bude krajnice před vaším domem vyčištěná, můžete se vrátit zpět na své obvyklé parkovací místo.

 


Publikováno 6. 4. 2020 21:10

Upozornění!!

Obecní úřad Kokory ve spolupráci s Obvodním odd. Policie ČR v Přerově, důrazně upozorňují, že se v tomto období vyskytlo v obci Kokory vykradení nemovitostí.

Žádáme tímto občany aby své nemovitosti měli při odchodu dobře zajištěny a dávali pozor na pobyt cizích osob v obci.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 6. 4. 2020 7:14

Zrušení svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Datum konání: 31. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

svozová firma AVE CZ, bohužel z bezpečnostních důvodů v nouzovém stavu zrušila veškeré jarní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Plánovaný svoz v termínu 11.4.2020 se tedy neuskuteční.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 31. 3. 2020 14:39

VEŘEJNÁ VÝZVA – ZAMĚSTNANCI

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci vyzývá

všechny osoby, nacházející se od 16.3.2020 od 03:00 hod uvnitř i vně  katastrálních území  obcí Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální území),  a v důsledku  těchto mimořádných opatření nebyly vpuštěny do těchto katastrálních území za účelem výkonu práce,

aby v případě:

 • pokud jsou v pracovněprávním poměru (který zakládá účast na nemocenském pojištění), který nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat,
 • pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si dobrovolně hradí nemocenské pojištění a které nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat tuto činnost,

 podaly na KHS žádost (viz. příloha) o potvrzení karantény, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo, (pokud není přiděleno, pak datum narození či evidenční číslo pojištěnce)
 • adresa pobytu v době zahájení karantény,
 • název a adresa zaměstnavatele,
 • v případě OSVČ identifikační údaje firmy,
 • přesné časové vymezení, od kdy do kdy nemohly pracovní činnost vykonávat,
 • čestné prohlášení, že v rámci karantény nevykonávají žádnou výdělečnou činnost.

ŽÁDOST SE PODÁVÁ POUZE ELEKTRONICKY NA ADRESU: potvrzeni.karantena@khsolc.cz

Po obdržení žádosti vydá KHS toto potvrzení, které zašle přímo zaměstnavateli nebo na uvedenou adresu OSVČ a dále na Okresní správu sociálního zabezpečení Olomouc.

Následně jsou tyto osoby povinny bezodkladně na výše uvedenou elektronickou adresu zaslat informaci obsahující datum nástupu zpět do zaměstnání (u OSVČ datum obnovení výkonu činnosti), pokud toto datum je dřívější než datum, kterým budou ukončena mimořádná opatření.

Potvrzení se nevydává v případě,

 • pokud tato osoba již čerpá jinou dávku nemocenského zabezpečení (ošetřování člena rodiny, dočasná pracovní neschopnost, peněžitá pomoc v mateřství apod.)

Pokud osoba nemá možnost elektronického zaslání, lze tyto údaje předat na místní obecní úřad.

Veřejná výzva

Formulář_karanténa


Publikováno 25. 3. 2020 14:46

Seznam odběrných míst v Olomouckém kraji

K odběrům budou přijímáni lidé s žádankou od praktického lékaře (papírovou, naskenovanou v SMS nebo odeslanou praktickým lékařem na odběrné místo) či odeslanou Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama informovat odběrové místo.
Vyšetření samoplátců není možné.

Seznam odběrných míst v Olomouckém kraji


Publikováno 25. 3. 2020 14:33

KHS doporučuje evidovat si veškerý pohyb

Datum konání: 25. 3. 2020

90759691_3032921130085500_7271043718440812544_o.jpg


Publikováno 25. 3. 2020 11:53

Zrušení bohoslužeb

Datum konání: 25. 3. 2020 - 1. 4. 2020

ŘKF Kokory oznamuje, že z důvodu vládních nařízení nebudou bohoslužby ve farnosti Kokory: 25.3.2020, 29.03.2020, 01.04.2020.

Děkujeme za pochopení


Publikováno 24. 3. 2020 14:56