Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se       6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2019 paní Janu Matouškovou, tel.: 736 509 056.

Info dopis - Šetření domácnosti


Publikováno 29. 1. 2019 19:38

Dotazník pro zjištění potřeb, spokojenosti a nespokojenosti občanů Kokor

Vážení přátelé,

v rámci přípravy dokumentu STRATEGICKÝ ROZVOJ OBCE, který je jedním se základních plánovacích a rozvojových dokumentů podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., bych vás všechny ráda požádala o vyplnění elektronického dotazníku na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd69ASQeKqRIVgKxh4Lvt5WFw_uAcq7aMuzwsHzzBWzaCgUSw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Data z dotazníku nám pomohou zjistit v daných oblastech, jak na ně nahlíží naši občané, s čím jsou spokojenosti a co je naopak nejvíce trápí. Tím nám všem pomohou zaměřit své úsilí na témata, která bolí nejvíce.

Udělejte si na něj, prosím, čas cca 20 minut a vyplňte všechny otázky, ke kterým máte co říci. Stisknutím tlačítka „Submit“ na konci dotazníku, odešlete své odpovědi ke zpracování.

Dotazník je plně anonymní. Nikdo tedy neuvidí a nedohledá, kdo z Vás jak odpovídal.

 

Předem Vám všem děkuji za pomoc.                   Ing. Jana HABÁŇOVÁ - starostka obce


Publikováno 29. 1. 2019 19:32

Půjčování knih v místní knihovně

Místní knihovna oznamuje, že další půjčování knih v lednu 2019

je každý čtvrtek – 17. 1., 24. 1., 31. 1. 2019. 


Publikováno 9. 1. 2019 7:33

Seznam prací na výstavbě kanalizace nahlášených na období 7.1.2019 - 15.1.2019

Zveřejňujeme seznam prací na výstavbě kanalizace nahlášených na období 7.1.2019 - 15.1.2019

Na cestě od "učiteláku" nahoru k sušárně se pracuje již tento týden,

ostatní práce započnou až od pondělí.

2019_01_15.jpg


Publikováno 3. 1. 2019 13:24

Přání

PF2019.jpg


Publikováno 22. 12. 2018 10:07

Ordinační hodiny praktického lékaře během vánočních svátků

Praktický lékař MUDr .Hron oznamuje,

že ve dnech 27., 28. a 31.12. 2018 neordinuje, čerpání dovolené.

Zástup: MUDr. Tormová Fischerova 24, 779 00 Olomouc, ordinační hodiny: 08,00-10,00 hod.

 


Publikováno 19. 12. 2018 21:12

Ordinační hodiny zubní lékařky během vánočních svátků

Zubní lékařka MUDr. Slováková na zdravotním středisku

v Kokorách ordinuje do 20.12.2018 včetně.

Poté od 21.12 –01.01.2019 z důvodu čerpání dovolené neordinuje.


Publikováno 18. 12. 2018 9:05

Ordinační hodiny dětského střediska během vánočních svátků

Ordinační hodiny dětského střediska během vánočních svátků

24. 12. 2018 - 1. 1. 2019 neordinujeme

31. 12. 2018 dětská pohotovost Přerov nemocnice

 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků

v klidu a pohodě a pevné zdraví v roce 2019.


Publikováno 18. 12. 2018 7:48

Odečty vodoměrů

Datum konání: 2. 1. 2019

Ode dne 02.01.2019 (asi týden) budou pracovníci VaK Přerov, provádět odečty vodoměrů. Žádáme tímto občany aby své vodoměry zpřístupnili, nebo v případě nepřítomnosti zveřejnili stav vodoměru na viditelné místo.


Publikováno 17. 12. 2018 11:43

Poděkování organizátorům sobotní akce

Vážení spoluobčané,

ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě adventních trhů, rozsvícení vánočního stromečku a Mikuláše. Díky Vám všem se podařilo připravit akci tak, že byli všichni návštěvníci spokojeni a odcházeli s úsměvem.

Ing. Jana Habáňová – starostka


Publikováno 4. 12. 2018 10:16