Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Pro občany > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Novější 1 3 12 22 33

Pracovní příležitost - brigádníci - údržba obecních nemovitostí a zeleně

Datum konání: 10. 6. 2021 - 21. 6. 2021

2021_06_Brigádník údržba.jpg


Publikováno 10. 6. 2021 7:38

Pracovní příležitost - vedoucí školní jídelny

Datum konání: 10. 6. 2021 - 18. 6. 2021

Vedoucí ŠJ.jpg

Podrobnější informace získáte u vedení ZŠ Kokory na tel. 581 746 352.

Zájemci mohou své životopisy zasílat na email info@zskokory.cz nebo předávat osobně u vedení ZŠ Kokory nejpozději do pátku 18.6.2021.


Publikováno 10. 6. 2021 7:34

Očkování proti COVID-19 u MUDr. Jaroslava Hrona

Datum konání: 7. 6. 2021

OČKOVÁNÍ (1).jpg


Publikováno 7. 6. 2021 10:10

Výzva na místo plavčíka - koupaliště Majetín

Datum konání: 17. 5. 2021 - 24. 5. 2021

koupaliště plavčík.jpg


Publikováno 18. 5. 2021 8:00

Opravy cest

Datum konání: 14. 5. 2021 - 25. 5. 2021

Od úterý 18.5.2021 se spustí plánovaná oprava cest od Pusté k náhonu (u myslivecké chaty), cesty ke hřbitovu od Žeravské a cesty okolo ČOV (v celém úseku od Brodecké/workout hřiště až za družstvo).

Předpokládaná doba opravy je 1 týden do úterý 25.5.2021. Plánovaná doba se může změnit v závislosti na počasí.

V průběhu prací může dojít k částečnému omezení průjezdu. Prosím, akceptujte pokyny opravu provádějících pracovníků a dbejte zvýšené bezpečnosti při pohybu v místě oprav.

V době oprav, prosím, neparkujte před česnekárnou (u garáží). Tento prostor je třeba využít jako mezideponii pro materiál a parkování stavebních strojů.


Publikováno 14. 5. 2021 13:43

Úprava linek na základě uzavírky silnice I/55 v Přerově-Předmostí

Datum konání: 10. 5. 2021 - 21. 9. 2021

Na základě uzavírky silnice I/55 v Přerově – Předmostí a křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerověo které jsme Vás již informovali, zasíláme v příloze výlukové jízdní řády pro linky 920510, 920512 a 920513 platné od 10. 5. 2021 do 21. 9. 2021. Ve výlukovém režimu těchto linek dochází k úpravě provozu pouze v rozsahu vyloučení obsluhy zastávky Přerov, Velká Dlážka.

Linka_920513

Linka_920512

Linka_920510


Publikováno 10. 5. 2021 22:31

Informace k provozu MŠ od 10. května

Datum konání: 10. 5. 2021

Od 10. května je mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

                                                                           Mgr. Marie Kondlerová, ředitelka školy


Publikováno 6. 5. 2021 22:01

Informace k provozu ZŠ od 10. května

Datum konání: 10. 5. 2021

Je zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. Povinnost nošení ochrany úst a nosu (rouška) trvá, testování 2 x týdně (pondělí, čtvrtek).

Od 10. května bude ve škole prezenční výuka žáků 6. a 7. ročníku. V distančním vzdělávání pokračuje 8. a 9. ročník. V týdnu od 17. května budou ve škole osobně přítomni žáci 8. a 9. třídy. Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu ze začátku školního roku. 

Sportovní činnosti v rámci tělesné výchovy se mohou konat venku bez ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu. Vzhledem k nařízení dodržovat homogenitu skupin bude Tv probíhat: pondělí – 8. r., úterý – 9. r., středa – 6. r., čtvrtek – 7. ročník.

Rozvrh online výuky bude upraven. Přesné informace dostanou žáci od svých třídních učitelů.

Na 1. stupni pokračuje rotační výuka beze změn. Testování žáků 1 x týdně (pondělí).

                                                                           Mgr. Marie Kondlerová, ředitelka školy


Publikováno 6. 5. 2021 22:00

Informace k uzavření křižovatky v blízkosti prodejny LIDL v Přerově

Datum konání: 5. 5. 2021 - 21. 9. 2021

Z důvodu výstavby nové okružní křižovatky v blízkosti prodejny LIDL dojde v termínu od 5. 5. 2021 do 21. 9. 2021 k úplným uzavírkám silnice I/55 v Přerově – Předmostí a křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově. V rámci této uzavírky dojde i k převedení silničního provozu mezi Přerovem a MČ Předmostí na nově vybudovanou estakádu přecházející nad železniční tratí.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Po dobu stavebních prací nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek a v důsledku vedení spojů objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním, které se dá jen těžko predikovat, předpoklad cca 5 - 15 min.

Bližší informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/vystavba-nove-okruzni-krizovatky-v-prerove/.


Publikováno 29. 4. 2021 21:22

Přerušení dodávky vody v části obce z důvodu poruchy

Datum konání: 20. 4. 2021

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.04.2021 bude přerušena dodávka vody v části obce Kokory z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN80.

Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.. 403, 322, 39 211 a 78 viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 a 11:00.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Kokor.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email dispecink@vakpr.cz.

VAK PŘEROV.jpg


Publikováno 20. 4. 2021 14:40

Novější 1 3 12 22 33