Obec Kokory Obec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Plán akcí

Plán akcí

Plán kulturních akcí v roce 2017

08.01.      Koncert v kostele - pěvecká skupina VOCANTES

15.01.      Novoroční přípitek - posezení pro seniory (v ŽS)

12.03.      Beseda - postřehy z cest Zuzany Habáňové

09.04.      Velikonoční výstavka

29.04.      Pálení čarodějnic a táborák

14.05.      Den matek

03.06.      Dětský den na starém hřišti

01.07.      Zahájení  prázdnin pro děti

12.08.      Předhodové odpoledne

26.08.      Táborák – ukončení prázdnin, soutěž „O kokorské brósek"

22.10.      Posezení s důchodci při hudbě

02.12.      Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu

03.12.      Vánoční výstavka

13.12.      Česko zpívá koledy

 • Návštěva v domovech důchodců - prosinec
 • Vítání občánků
 • Turistická vycházka, cyklo vyjížďka (mikroregion Dolek)
 • Koncerty, divadlo a přednášky dle aktuální nabídky

Plán prací na rok 2016

 1. Mateřská škola
  - nová vzduchotechnika v kuchyni
  - oprava bazénku
 2. Základní škola
  - energetické úspory (po etapách, dle možností žádat dotace)
  - provedení izolace stavby proti zemní vlhkosti
  - opravy šaten v suterénu ( po zpracování projektu)
 3. Revitalizace budovy obecního úřadu - práce realizovat po etapách s maximálním využitím dotačních prostředků (prioritně začít s rekonstrukcí střechy, zateplením a přístavbou)
 4. Úprava přechodu pro chodce k poště dle platných předpisů a norem, modernizace přechodu u ZŠ - využití vhodných dotačních titulů k realizaci stavby
 5. ČOV Kokory – dle možností žádat o dotace na realizaci stavby
 6. Sportovní areál u starého hřiště – zpracování projektu k možnosti získání dotací k využití plochy pro rekreační a odpočinkové aktivity včetně výsadby zeleně v lokalitě Brambor
  Vybudování přístřešku na dětském hřišti u sokolovny.
 7. Opravy MK - výtluky
 8. Rekonstrukce veřejného osvětlení ( příprava projektu, dle možností žádost o dotaci)
 9. Postupná revize stávající kanalizace
 10. Revitalizace vodních ploch (dle možností získání dotací)
 11. Zabývat se řešením havarijního stavu levé části pivovaru (studie možného využití)

Plán zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2017

Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Kokory v roce 2017

Začátek jednání vždy v 19.00 hod. na OÚ Kokory
Středa: 15.2., 19.4., 14.6., 20.9., 25.10, 6.12.

Harmonogram jednání Rady obce Kokory v roce 2017

Začátek jednání v 18.00 hod. na OÚ Kokory
Středa: 25.1., 8.3., 5.4., 31.5., 2.8., 6.9., 11.10., 22.11.

Mimo uvedené termíny se rada schází dle potřeby.