Obec Kokory Obec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Plán akcí

Plán akcí

Plán kulturních akcí v roce 2018

07.01.      Koncert v kostele - pěvecká skupina VOCANTES

14.01.      Novoroční přípitek - posezení pro seniory (v ŽS)

11.03.      Beseda - postřehy z cest Zuzany Habáňové

25.03.      Velikonoční výstavka

07.04      Ukliďme svět, Ukliďme Česko

28.04.      Pálení čarodějnic a táborák

13.05.      Den matek

02.06.      Dětský den na starém hřišti

30.06.      Zahájení  prázdnin pro děti

18.08.      Předhodové odpoledne

01.09.      Táborák – ukončení prázdnin, soutěž „O kokorské brósek"

15.09      Ukliďme svět, Ukliďme Česko

14.10.      Posezení s důchodci při hudbě

01.12.      Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu

02.12.      Vánoční výstavka

12.12.      Česko zpívá koledy

 • Návštěva v domovech důchodců - prosinec
 • Vítání občánků
 • Turistická vycházka, cyklo vyjížďka (mikroregion Dolek)
 • Koncerty, divadlo a přednášky dle aktuální nabídky

Plán prací na rok 2018

 1. Kanalizace a ČOV Kokory - realizace stavby
 2. Základní škola
  - energetické úspory (po etapách, dle možností žádat dotace)
  - provedení izolace stavby proti zemní vlhkosti
  - opravy šaten v suterénu ( po zpracování projektu)
 3. Demolice levé části pivovaru - realizace dle projektu
 4. Realizace projektu Oprava přechodu pro chodce k poště (v návaznosti na akci Kanalizace a ČOV) a modernizace přechodu u ZŠ (využití dotačních titulů k realizaci stavby)
 5. Opravy místních komunikací - postupně po uložení kanalizace
 6. Mateřská škola
  - nová vzduchotechnika v kuchyni
 7. Revitalizace budovy obecního úřadu - práce realizovat po etapách s maximálním využitím dotačních prostředků (prioritně začít s rekonstrukcí střechy, zateplením a přístavbou)
 8. Rekonstrukce veřejného osvětlení (příprava projektu, dle možností žádost o dotaci)
 9. Revitalizace vodních ploch (dle možnosti získaných dotací)
 10. Oprava kaple sv. Fr. Xaverského a opravy drobných sakrálních staveb

Plán zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2018

Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Kokory v roce 2018

Začátek jednání vždy v 19.00 hod. na OÚ Kokory
Středa: 14.2., 18.4., 13.6., 19.9., 24.10, 17.12.

Harmonogram jednání Rady obce Kokory v roce 2018

Začátek jednání v 18.00 hod. na OÚ Kokory
Středa: 24.1., 7.3., 4.4., 30.5., 1.8., 5.9., 10.10., 21.11.

Mimo uvedené termíny se rada schází dle potřeby.