Obec KokoryObec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ Kokory

ZŠ a MŠ Kokory

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Kokory je příspěvková organizace, plně organizovaná s devíti ročníky. Vyučuje se v ní podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život.

Již od 1. ročníku  navštěvují všichni prvňáčci zájmový  kroužek Angličtina hrou, aby snadněji a lépe zvládali od 3. třídy povinnou výuku anglického jazyka.  Ve školním roce 2014/2015 pokračuje pátým rokem spolupráce s italskou školou Albareto. Cílem je komunikace v anglickém jazyce, rozvíjení schopnosti tvořit věty, vyjádřit svůj názor a zpracovávat témata běžného denního života. Od 7. ročníku se žáci učí německému jazyku.

Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, dataprojektory, nechybí ani interaktivní tabule. Počítačová učebna vybavená 20 počítači, ozvučením, data projektorem je využívána při výuce informační a komunikační technologie, pro práci s výukovými programy a prezentace v jednotlivých předmětech i v zájmových kroužcích. Cílem je, aby děti trávily ve škole a se školou co nejvíce času.

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/2016

Florbal

Stolní hry

Flétna

Turistický

Vaření

Tvořílci

Zajímavá matematika

Myšlení nebolí

Hravá čeština

Češtinářský kroužek

Angličtina pro nejmenší (MŠ)

Angličtina hrou (1. třída)

Angličtina hravě (2. třída)

Náprava dys. poruch – I. stupeň

Náprava dys. poruch – II. stupeň

 

Zapojení do projektů:

Les ve škole

Recyklohraní

Zdravé zuby

Dopravní výchova

Ovoce do škol

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání (zájmový kroužek na SPŠ v Přerově)

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Kokory – klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  1. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

    Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Spolupráce se zahraničními školami:

 ALBARETO (Itálie)

 CANAKKALE KOLEJI (Turecko)

 

Školní projekty, akce:

Den zdraví

Den Země

Učíme se sami aneb Škola hrou

Dýňování

Svatba nanečisto

Den dětí

Orientační běh

Olympijský běh

Školní akademie

Slavnost 1. vysvědčení

Poslední zvonění – slavnost vysvědčení (9.třída)

Vánoční jarmark

Vánoční dílny - společné tvoření s rodiči

Návštěva divadelních představení (Moravského divadlo, I., II. stupeň)

Lesní pedagogika

Přírodovědný jarmark

Školní výlety

 

Soutěže:

Recitační

Slavíci z Přerova

Kokorský slavík

Cyklistická

Přírodovědný klokan

Matematický klokan

Pythagoriáda

Olympiády:

Český jazyk

Dějepis

Chemie

 

Besedy:

Volba povolání (ÚP)

Volba povolání (Honeywel)

Den vzniku samostatného československého státu

Letecká bitva nad Kokorami

Beseda s Policií ČR – Nástrahy sociálních sítí

Beseda s cestovatelem – Barvy Indie

Besedy na OÚ (samospráva, kronika)

Kyberšikana

Nicolas Winton – Síla lidskosti

Dentální hygiena

 Zimní škola v přírodě a LVVZ 11. 1. – 15. 1. 2016

 

Kompletní seznam ke stažení: seznam kroužků

 

Mateřská škola

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Svět kolem nás. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Budova mateřské školy je zrekonstruovaná a také zahrada prošla úpravou zeleně, osazena je nádhernými hracími prvky z akátového dřeva. Obě oddělení jsou vybavena novým nábytkem. V rámci projektu Spolupráce se základní školou navštěvují děti ve škole prvňáčky, procházejí zápisem na nečisto, soutěží v recitaci, zpěvu, sportovních disciplínách v rámci olympiády.

 

 

Základní škola

Mateřská škola