Obec Kokory Obec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ Kokory

ZŠ a MŠ Kokory

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Kokory je příspěvková organizace, plně organizovaná s devíti ročníky. Vyučuje se v ní podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život.

Již od 1. ročníku  navštěvují všichni prvňáčci zájmový  kroužek Angličtina hrou, aby snadněji a lépe zvládali od 3. třídy povinnou výuku anglického jazyka.  Ve školním roce 2014/2015 pokračuje pátým rokem spolupráce s italskou školou Albareto. Cílem je komunikace v anglickém jazyce, rozvíjení schopnosti tvořit věty, vyjádřit svůj názor a zpracovávat témata běžného denního života. Od 7. ročníku se žáci učí německému jazyku.

Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, dataprojektory, nechybí ani interaktivní tabule. Počítačová učebna vybavená 20 počítači, ozvučením, data projektorem je využívána při výuce informační a komunikační technologie, pro práci s výukovými programy a prezentace v jednotlivých předmětech i v zájmových kroužcích. Cílem je, aby děti trávily ve škole a se školou co nejvíce času.

www.zskokory.cz

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/2016

 • Florbal
 • Stolní hry
 • Flétna
 • Turistický
 • Vaření
 • Tvořílci
 • Zajímavá matematika
 • Myšlení nebolí
 • Hravá čeština
 • Češtinářský kroužek
 • Angličtina pro nejmenší (MŠ)
 • Angličtina hrou (1. třída)
 • Angličtina hravě (2. třída)
 • Náprava dys. poruch – I. stupeň
 • Náprava dys. poruch – II. stupeň

Zapojení do projektů

 • Les ve škole
 • Recyklohraní
 • Zdravé zuby
 • Dopravní výchova
 • Ovoce do škol

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání (zájmový kroužek na SPŠ v Přerově)

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Kokory – klíčové aktivity:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 1. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
 1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Spolupráce se zahraničními školami:

 • ALBARETO (Itálie)
 • CANAKKALE KOLEJI (Turecko)

Školní projekty, akce

 • Den zdraví
 • Den Země
 • Učíme se sami aneb Škola hrou
 • Dýňování
 • Svatba nanečisto
 • Den dětí
 • Orientační běh
 • Olympijský běh
 • Školní akademie
 • Slavnost 1. vysvědčení
 • Poslední zvonění – slavnost vysvědčení (9.třída)
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční dílny - společné tvoření s rodiči
 • Návštěva divadelních představení (Moravského divadlo, I., II. stupeň)
 • Lesní pedagogika
 • Přírodovědný jarmark
 • Školní výlety

Soutěže

 • Recitační
 • Slavíci z Přerova
 • Kokorský slavík
 • Cyklistická
 • Přírodovědný klokan
 • Matematický klokan
 • Pythagoriáda

Olympiády

 • Český jazyk
 • Dějepis
 • Chemie

Besedy

 • Volba povolání (ÚP)
 • Volba povolání (Honeywel)
 • Den vzniku samostatného československého státu
 • Letecká bitva nad Kokorami
 • Beseda s Policií ČR – Nástrahy sociálních sítí
 • Beseda s cestovatelem – Barvy Indie
 • Besedy na OÚ (samospráva, kronika)
 • Kyberšikana
 • Nicolas Winton – Síla lidskosti
 • Dentální hygiena

 Zimní škola v přírodě a LVVZ 11. 1. – 15. 1. 2016

Kompletní seznam ke stažení: seznam kroužků

Mateřská škola

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Svět kolem nás. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Budova mateřské školy je zrekonstruovaná a také zahrada prošla úpravou zeleně, osazena je nádhernými hracími prvky z akátového dřeva. Obě oddělení jsou vybavena novým nábytkem. V rámci projektu Spolupráce se základní školou navštěvují děti ve škole prvňáčky, procházejí zápisem na nečisto, soutěží v recitaci, zpěvu, sportovních disciplínách v rámci olympiády.

 

 

Základní škola

Mateřská škola