Obec KokoryObec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuality archiv > Vypalování trávy

Vypalování trávyNEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout
kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené
nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí.
Velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech
zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských
životech. Aby se vám nestala podobná nepříjemnost,
· respektujte zákaz vypalování trávy a porostů,
· za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě
raději vůbec nerozdělávejte,
· při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od
okolního prostředí,
· ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň
zasypáním zeminou,
· oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
· oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno
vznítit,
· právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé
spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
· pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Info