Obec Kokory Obec Kokory Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Upozornění občany a návštěvníky Centra Dominika Kokory

Upozornění

Upozorňujeme občany a návštěvníky Centra Dominika Kokory, že z důvodu prováděných výkopových prací u školy a projíždění nákladních automobilů s materiálem místní komunikací ke kostelu, bude od 30. 8. 2018 umístěno přechodné dopravní značení omezující parkování vozidel podél budovy Centra Dominika.

Tímto opatřením chceme zabránit možné kolizi se zaparkovanými automobily a najíždění těžkých vozidel na protější chodník.

Upozornění občany a návštěvníky Centra Dominika Kokory


Publikováno 30. 8. 2018 13:53

Upozornění pro občany - předzahrádky kolem Olešnice

Upozornění

Upozorňujeme občany rodinných domů, kteří využívají předzahrádek kolem Olešnice, aby si do 15. 9. 2018 sklidily výpěstky zeleniny, ovoce a případně i okrasné květiny z důvodu následného provádění výkopových prací. Případně je možné dohodnout se přímo s pracovníky stavby před začátkem prací, v jakém rozsahu budou pozemky dotčeny prováděnými výkopy.

 

Upozornění pro občany - předzahrádky kolem Olešnice


Publikováno 30. 8. 2018 13:47

Upozornění: linka Olomouc - Velký Týnec - Kokory - bez omezení

Upozornění

Od pondělí 20. srpna 2018 bude v obci Kokory jezdit linka 891351 Olomouc – Velký Týnec – Kokory bez omezení – po trase dle licence s obsluhou zastávky Kokory, U Dohnalů.


Publikováno 18. 8. 2018 14:32

Přepravní opatření - uzavírka silnice III/0553

Datum konání: 18. 8. 2018 - 19. 8. 2018

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc

Sladkovského 142/37, 772 01 Olomouc

Přepravní opatření 36 / 2018

Věc: úplná uzavírka silnice III/0553

           V termínu 18.srpna 2018 – 19.srpna 2018 (sobota – neděle) bude úplně uzavřena silnice IIII/0553 na začátku obce Kokory ve směru od Brodku u Přerova. Důvodem uzavírky je realizace akce „Kanalizace a ČOV Kokory“ – překop silnice III/0553.

              ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 891351 Olomouc - Velký Týnec - Kokory.

              V uvedeném termínu pojede linka 891351 po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Brodek u Přerova, náměstí do Kokor přes Lukovou a Rokytnici. Objízdná trasa je obousměrná. V Kokorách bude linka zastavovat na zastávce Kokory, rest. U Dohnalů. Vzhledem k délce objízdní trasy je nutné počítat se zpožděním spojů o cca 5 minut.

            Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.


Publikováno 18. 8. 2018 14:30

Upozornění pro občany!

Věnujte pozornost doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

  • V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
  • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
  • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
  • S ohledem na vysoké teploty vzduchu omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
  • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Kokory 17.8.2018                                                                                      Starostka obce


Publikováno 17. 8. 2018 15:06

Upozornění - vandalismu na stavbě "Kanalizace a ČOV Kokory"

vandalismus.pngP8140277 (2).JPG P8140276.JPG


Publikováno 15. 8. 2018 7:08

Uzavírka zastávky točny u Kokorách - přesunutí zastávky

Datum konání: 13. 8. 2018 - 20. 8. 2018

Upozorňujeme občany, že ve dnech 13.8. – 20.8.2018 včetně,
nebudou autobusy zajíždět na točnu (linky č. 512, 351, 513 ),
ale výstup a nástup bude u zastávky u Dohnalového,
z důvodu umístění atrakcí na točně.
Tato změna byla konzultována s firmou ARRIVA Přerov i Olomouc.
 
Za Obec Kokory
Hana Zittová
starostka obce
 
 

Publikováno 8. 8. 2018 8:07

Informace k otevření pošty Kokory

Datum konání: 30. 8. 2018 - 31. 8. 2018

Dne 30.8.2018 bude pošta Kokory otevřena jen 8-9.30 hod.

Dne 31. 8. 2018 bude pošta uzavřena


Publikováno 8. 8. 2018 8:00

Hasiči informují - o prázdninách hrozí nejen dětem různá nebezpečí

hasiči varují - srpen.png


Publikováno 6. 8. 2018 7:32

Oznámení pro občany - nedostatek vody

Obecní úřad Kokory oznamuje občanům,

kteří mají nedostatek vody z důvodu stavby ČOV a kanalizace,

mohou si přijít pro vodu k pomníku padlých k cisterně,

která je v těchto místech pro tyto účely přistavena.


Publikováno 1. 8. 2018 13:51